z myślą o rodzicach i dzieciach

Zaznacz stronę

Wspieramy
rodziców
w poszukiwaniu
własnej filozofii
rodzicielstwa

WESPRZYJ

Wspieramy rodziców w poszukiwaniu własnej filozofii rodzicielstwa

O NAS

Fundacja RoRo wspiera rodziców w poszukiwaniu własnej filozofii rodzicielstwa. Wierzymy, że każdy rodzic może znaleźć sposób  na towarzyszenie dziecku w stawaniu się spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. 

CO ROBIMY

Prowadzimy warsztaty rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych oraz rozwoju osobistego dla rodziców, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci a także zajęcia z eksperymentami we współpracy z Pracownią Eksperymentu.

MISJA

Misją Fundacji RoRo jest wspieranie rodziców w znajdowaniu własnej filozofii rodzicielstwa opartej na bliskości, szacunku i zaufaniu.

ZESPÓŁ

AGNIESZKA AMBORSKA

AGNIESZKA AMBORSKA

Współzałożycielka i szefowa Fundacji RoRo, trenerka rozwoju osobistego, współtwórczyni Pracowni Eksperymentu. Prowadzi warsztaty z zakresu asertywności, efektywności osobistej, radzenia sobie ze złością i stresem. Uczestników swoich zajęć lubi inspirować do zmian i do brania życia w swoje ręce. Ma męża i trójkę dzieci. Lubi pływać i odkrywać piękno Polski.

MAGDALENA RAMOS-SMUL

MAGDALENA RAMOS-SMUL

Politolożka, studiowała w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na UW. Przygodę z organizacjami pozarządowymi zaczęła na studiach jako wolontariuszka. RoRo towarzyszy jej od 2016 r. W Fundacji zajmuje się porządkowaniem rzeczywistości i pisaniem projektów. Prywatnie mama dwóch synów.

LILIANA MARCINIAK

LILIANA MARCINIAK

Etnolożka, animatorka kultury, instruktorka teatralna, wychowawczyni w metodzie Montessori oraz oligofrenopedagog. Pasję do pracy z dziećmi odkryła przypadkiem: pracując w toruńskich teatrach. Uwielbia podróże. W wolnym czasie gotuje, szyje i tworzy pomoce dla swoich podopiecznych. Zainteresowaniami dzieli się z dziećmi, a od niedawna także ze swoją Córeczką.

SYLWIA WŁODARSKA

SYLWIA WŁODARSKA

Jest filolożką angielską. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego na UW i studia podyplomowe z Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga w Collegium. Studiowała Amerykanistykę na UW. Ukończyła roczny program Profesjonalny Manager w NGO w Collegium Civitas. Jest współzałożycielką Fundacji RoRo, odpowiada w niej za komunikację.

IWONA OSIK

IWONA OSIK

absolwentka pedagogiki, magistrantka psychologii, mediator rodzinny. Współtworzy Fundację RoRo, organizuje i prowadzi warsztaty umiejętności komunikacyjnych, mediacji i innych metod radzenia sobie z konfliktami, szczególnie w bliskich związkach. Zafascynowana funkcjonowaniem umysłu człowieka, poszukiwaniem optymalnej drogi dla pełnego rozwoju jego potencjału…

ANNA LIPIEC

ANNA LIPIEC

Koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznych. Absolwentka zarządzania i marketingu, polityki społecznej oraz dziennikarstwa. W wolnym czasie piecze ciasta, na które od czasu do czasu można trafić na mieście, fotografuje rodziny z dziećmi oraz organizuje spacery i gry miejskie.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

JOANNA SZELUGA

Psycholog, trener i coach. Żona i mama dwóch synów. Fascynuje ją Porozumienie bez Przemocy jako filozofia i postawa kontaktu z sobą samym i z drugim człowiekiem. Swoje warsztaty buduje na bazie tego podejścia. Korzysta z badań i modeli pracy wypracowanych przez Brene Brown, przygotowuje się do uczenia dzieci uważności. W Fundacji prowadzi warsztaty dla rodziców.

AGNIESZKA STEIN

Psycholog, w Fundacji prowadzi spotkania z rodzicami, którzy chcą wspierać dzieci w rozwoju, przekazuje wiedzę na temat potrzeb dzieci i sposobów na budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu. W pracy stosuje podejście, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami. Autorka artykułów i książek zgłębiających Rodzicielstwo Bliskości.

BEATA CHRZANOWSKA-PIETRASZUK

psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, pedagog specjalny. Wspiera rodziców dzieci z trudnościami, czy orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania. Autorka artykułów i poradników. W Fundacji prowadzi spotkania z rodzicami, pomaga odnaleźć rozwiązania trudności wychowawczych. Mama dwóch dorosłych synów.

PIOTR SZELIGA

Ojciec dwójki synów, pracuje w szkole Chatting Kids. Współorganizator grup teatralno-tanecznych, muzycznych i plastycznych. Organizator i wychowawca wakacyjnych wyjazdów tematycznych, nauczyciel gry na: pianinie, gitarze akordeonie i trąbce, nauczyciel rysunku. W Fundacji prowadzi zajęcia muzyczno-plastyczne, podczas których dzieci wykonują instrumenty muzyczne i na nich grają.

HISTORIA

Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno? W bloku na warszawskim Mokotowie mieszkały dwie dziewczyny, mamy małych chłopców. Pewnego sierpniowego dnia w 2009 roku zaczęły razem biegać i rozmawiać o tym, że nikt nie uczy nas jak być rodzicami. O tym, że przez kilkanaście lat w szkole, liceum, na studiach zdobywamy wiedzę na temat różnych rzeczy, ale nikt nie uczy nas czegoś, czego większość z nas w życiu doświadcza, czyli bycia rodzicem.

I tak powstał Klub Mam na Mokotowie, oddolna, społeczna inicjatywa Agnieszki Amborskiej i Justyny Trofimiuk-Suszyckiej, mam, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć miejsce, w którym rodzice będą mogli porozmawiać o ważnych dla nich sprawach, poszerzyć swoją wiedzę oraz znaleźć wsparcie i zrozumienie ze strony innych rodziców. Klub zagościł w Centrum Łowicka i co poniedziałkowy poranek, począwszy od 14 września 2009, odbywały się regularnie spotkania. W Klubie, już w pierwszym spotkaniu udział wzięły Sylwia Włodarska, Anna Buchmiet i Agnieszka Putkiewicz – matki, które w październiku 2010 roku razem z Justyną i Agnieszką założyły Fundację Rozwoju Rodziny RoRo.

I tak, już prawie 10 lat Fundacja rozwija się i stara odpowiadać na potrzeby rodziców. Na początku nasza oferta skierowana była do mieszkańców Mokotowa, teraz działamy także na Woli i Białołęce. W ciągu tych 10 lat realizowałyśmy projekty z zakresu rozwoju osobistego i kompetencji wychowawczych, z obszaru przedsiębiorczości kobiet, zdrowego stylu życia, aktywizacji społeczności lokalnej, angażowałyśmy się w rozwój Klubów dla Rodziców w Polsce. Zrealizowałyśmy także kilkadziesiąt projektów, w ramach których prowadziłyśmy działania skierowane do dzieci.

MISJA

Misją Fundacji RoRo jest wspieranie rodziców w znajdowaniu własnej filozofii rodzicielstwa opartej na bliskości, szacunku i zaufaniu.

Wierzymy w to, że każdy rodzic jest w stanie znaleźć najlepszy sposób towarzyszenia swemu dziecku w stawaniu się spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. I może zrobić to zaczynając od siebie, poznając dobrze siebie, swoje wartości, emocje, potrzeby i możliwe strategie ich zaspokajania. Realizujemy naszą misję organizując warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności miękkich, komunikacji i kompetencji wychowawczych i społecznych. A także spotkania dla rodziców w formie Klubów Mam, gdzie rodzice znajdują wsparcie innych rodziców, wymieniają się poglądami, inspirują, czy po prostu przebywają w towarzystwie innych dorosłych. Prowadzimy także zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców, w trakcie których podpowiadamy jak można bawić się z dziećmi, jak odpowiadać na potrzeby dzieci nie zapominając także o sobie. Ważna jest dla nas metafora, w której w samolocie to najpierw rodzic zakłada sobie maskę tlenową. Lubimy o tym przypominać podczas naszych spotkań:)

PROJEKTY 2019

STAWIAM NA ROZWÓJ, EDYCJA 7

partnerzy: Urząd Dzielnicy Mokotów, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Mokotów

Celem projektu jest przeprowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencji społeczne i życiowe rodzin oraz budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty rozwojowe dla rodziców, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym, zajęcia artystyczno-plastyczne dla dzieci w wieku 4-12 lat wraz z rodzicami oraz warsztaty „drugie życie rzeczy” dla dzieci w wieku 5-10 lat z opiekunami.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

Rodzicem być-sobą być, Edycja 4


źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola
partner projektu: Wolskie Centrum Kultury

Projekt skierowany jest do zamieszkujących dzielnicę Wola rodziców/opiekunów prawnych małych dzieci, w ramach którego uczestnicy warsztatów umiejętności wychowawczych oraz kompetencji osobistych i społecznych, mogą zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenia w obszarze: codziennego funkcjonowania w rodzinie, budowania partnerskich relacji, radzenia sobie ze stresem, sprawowania ról rodzicielskich z poszanowaniem wolności i podmiotowości swojej i swoich dzieci. W ramach projektu odbędą się także zajęcia ogólnorozwojowe dla rodziców małych dzieci.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

Rodzice na Białołęce, edycja 4

partnerzy: Urząd Dzielnicy Białołęka, 3 pokoje z kuchnią, OPS Dzielnicy Białołęka, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Białołęka            

źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Białołęka

Projekt adresowany jest do rodzin zamieszkujących Białołękę. Celem projektu jest przeprowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin oraz budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi. W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące działania: warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, rozwijające kompetencje osobiste, społeczne i wychowawcze, warsztaty matematyczne dla dzieci 5-8 lat i ich opiekunów oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0-3 lata i ich opiekunów.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

przestrzeń dla rodziny – warsztaty, zajęcia, spacery i gra miejska

partnerzy: Urząd Dzielnicy Mokotów, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXX, Centrum Łowicka, Przedszkole nr 144, Przedszkole nr 146
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Mokotów, zajęcia finansowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019

W ramach projektu planowane są cykle warsztatów dla rodziców:  „Rodzeństwo bez rywalizacji” i „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, warsztaty o empatii, przygotowane w duchu NVC (porozumienia bez przemocy), warsztaty o uważnym rodzicielstwie, warsztaty fotograficzne dla rodziców zakończone wystawą zdjęć. Dla dzieci zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami oraz zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat. Dla całych rodzin spacery z przewodnikiem skierowane do rodzin z dziećmi. Podczas spaceru uczestnicy poznają ciekawostki dotyczące Starego Mokotowa oraz gra miejska z nagrodami skierowana do rodzin z dziećmi (uczestnicy gry obejrzą najciekawsze miejsca na Starym Mokotowie).

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

WESPRZYJ

Podoba Ci się to, co robimy?

Jeśli szacunek, zaufanie i bliskość to wartości, na których chcesz budować relację z dzieckiem, wesprzyj nasze działania.

Wpłać dowolną kwotę, a pomożesz nam zrealizować kolejne bezpłatne zajęcia dla rodziców i dzieci.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH
WARSZTATY ROZWOJU
OSOBISTEGO
DOMOWY PLAC ZABAW
ZAJĘCIA Z EKSPERYMENTAMI
WYPRAWY PEŁNE SZTUKI
TOWARZYSKA MATEMATYKA
PLASTYCZNE WYPRAWY
RODZINNE SPACERY Z PRZEWODNIKIEM
GRY MIEJSKIE
BRAKUJE JESZCZE

4857,18

W TYM ROKU ZEBRALIŚMY JUŻ

2049,32 PLN

POTRZEBUJEMY
6906,5 PLN

WESPRZYJ

Podoba Ci się to, co robimy?

Jeśli szacunek, zaufanie i bliskość to wartości, na których chcesz budować relację z dzieckiem, wesprzyj nasze działania.

Wpłać dowolną kwotę, a pomożesz nam zrealizować kolejne bezpłatne zajęcia dla rodziców i dzieci.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH
WARSZTATY ROZWOJU
OSOBISTEGO
GRUPY ZABAWOWE
MAŁY ARTYSTA
KUFEREK Z POMYSŁAMI
HOPSANKI
KONSULTACJE
PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE
BRAKUJE
846,41PLN
ZEBRALIŚMY 3830,59 PLN
POTRZEBA
2367,00 PLN

PRZYJACIELE