z myślą o rodzicach i dzieciach

Zaznacz stronę

CO ROBILIŚMY

Wolę, wybieram… być rodzicem aktywnym, 2016

partnerzy: Urząd Dzielnicy Wola, Wolskie Centrum Kultury, Biblioteki Publiczne m.st. Warszawy
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola

Projekt realizowany był od października do grudnia 2016 r. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
Domowy plac zabaw, czyli 40 spotkań ogólnorozwojowych dla rodziców z dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.
Zacznij już dziś!, czyli grupa rozwojowa, której celem było wsparcie rodziców w procesie zmiany w obszarze zawodowym. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2015

„Stawiam na rozwój, edycja III”

„Rodzina to my”, projekt 3-letni

„Rodzic Woli”

„Rodzicem być”

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2013

„Stawiam na rozwój”

„Mama, tata i ja, edycja II”

„Razem dla Wierzbna, razem dla Służewca”

„Siedmiolatka – szansa na sukces”

Through better lifestyles of parents to more successful future generations”, projekt partnerski w ramach Grundviga

Rodzicem być – sobą być, 2016


źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola
partner projektu: Wolskie Centrum Kultury

Projekt skierowany był do zamieszkujących dzielnicę Wola rodziców/ opiekunów prawnych małych dzieci (0-5 lat), w ramach którego uczestnicy warsztatów umiejętności wychowawczych (49 h) oraz kompetencji osobistych i społecznych (116,5 h), mogli zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenia w obszarze: codziennego funkcjonowania w rodzinie, budowania partnerskich relacji, radzenia sobie ze stresem, sprawowania ról rodzicielskich z poszanowaniem wolności i podmiotowości swojej i swoich dzieci.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2014

„Stawiam na rozwój, edycja II”

„Rodzina to my”, projekt 3-letni

„Razem dla Wierzbna, razem dla Służewca, edycja II”

„Warszawiak Odkrywca”

Through better lifestyles of parents to more successful future generations”, projekt partnerski w ramach Grundviga

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2012

„Akademia Rozwoju Rodziny””

„Mama, tata i ja”

„Moje Wierzbno, mój Służewiec”

„Siedmiolatka – szansa na sukces”

Through better lifestyles of parents to more successful future generations”, projekt partnerski w ramach Grundviga

„Złoto ze słomy, blask z cieni”

„Akademia Liderek Ekonomii Społecznej”

 

 

Pozostałe PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2016

„Stawiam na rozwój, edycja IV”

„Rodzina to my”, projekt 3-letni

„Rodzice na Białołęce”

Skip to content