CO ROBILIŚMY

projekty realizowane w 2023

– „Rodzicem być – sobą być, edycja 8” – spotkania dla dzieci oraz rodziców/opiekunów z dzielnicy Wola: grupy zabawowe, zajęcia twórcze, rodzinne spacery, cykle warsztatowe oraz wykłady psychoedukacyjne, projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Stawiam na rozwój, edycja 11” – wykłady i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, spacery z uważnością oraz zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 5-12 lat wraz z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Warsztaty w eksperymentami dla dzieci z Mokotowa – edycja 2” – projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej – edycja 2” – projekt dofinansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Ochota

– „Rodzinne Śródmieście – wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, edycja 2” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców, spacery z uważnością oraz zajęcia z eksperymentami dla dzieci; projekt dofinansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście

– „Rozwijam się! – program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego” – zajęcia z eksperymentami i warsztaty dziennikarskie dla dzieci oraz warsztaty psychoedukacyjne skierowane do dorosłych, dla mieszkańców powiatów: wyszkowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego; projekt finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

– „Rozwijam się! – program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego” – zajęcia z eksperymentami, warsztaty dziennikarskie oraz treningi pamięci i metod efektywnej nauki dla dzieci, a także warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, mieszkańców powiatów: żyrardowskiego, grójeckiego i sochaczewskiego; projekt finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

– „Akademia Młodych Odkrywców, edycja 2” –  warsztaty naukowe dla dzieci, projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

– „Rusz głową – techniki efektywnej nauki” – Zajęcia edukacyjne z zakresu technik efektywnej nauki dla dzieci i młodzieży (4-8 klasa szkoły podstawowej) mieszkających lub uczących się na terenie Warszawy; projekt finansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

– „Akademia Rodzica – o tym, co ważne i trudne w rodzicielstwie” – spotkania o charakterze warsztatowym dla rodziców z Legionowa, mające na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich – kompleksowych umiejętności radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach w relacji rodzic-dziecko; projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

projekty realizowane w 2022

-„Stawiam na rozwój, edycja 10” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz dzieci w wieku 5-12 lat z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Rodzicem być – sobą być, edycja 7” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz zajęcia dla dzieci z dzielnicy Wola, projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Rodzinne Śródmieście – wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie” – warsztaty psychoedukacyjne i poradnictwo dla rodziców warsztaty naukowe dla dzieci, projekt dofinansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście

– „Akademia Młodych Odkrywców” –  warsztaty naukowe dla dzieci, projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

– „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego, zadanie finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

– „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego, zadanie finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

– „Zajęcia z eksperymentami dla dzieci z gmin Piaseczno, Prażmów, Michałowice i okolic” – projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

– „Od relacji do edukacji” – warsztaty i szkolenia dla kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na terenie m. st. Warszawy, projekt dofinansowany ze źródeł m.st. Warszawy

– „Ochocka Akademia Świadomego Rodzica, edycja 3” – projekt finansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Ochota

– „Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej” – projekt dofinansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Ochota

– „Warsztaty naukowe dla dzieci z klas 1-3” – projekt finansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Ochota

– „Lato pełne wrażeń, z eksperymentami!, edycja 2” – projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

– „Czas pełen wrażeń – z eksperymentami!, edycja 2” –  projekt finansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Mokotów

– „Czas pełen wrażeń – z eksperymentami!, edycja 3” – projekt finansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

projekty realizowane w 2021

– „Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Mokotowa” – zajęcia skierowane do dzieci w wieku 6-10 lat, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Stawiam na rozwój, edycja 9” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz dzieci w wieku 5-12 lat z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Wybieram rozwój, edycja 2” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do osób w wieku 55+, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Rodzicem być – sobą być, edycja 6” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz zajęcia dla dzieci z dzielnicy Wola, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Przestrzeń dla rodziny, edycja 5” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do dorosłych, zadanie finansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Czas pełen wrażeń – z eksperymentami!” – warsztaty naukowe skierowane do dzieci, zadanie finansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

–  „Lato pełne wrażeń – z eksperymentami!”,  zadanie dofinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

– „Akademia Młodych Odkrywców”, zadanie dofinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy

– „Rodzinnie na Wawrze” – projekt dofinansowany ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Wawer

– „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”, zadanie finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

– „Zajęcia z eksperymentami dla dzieci z gminy Piaseczno i okolic”, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

– „Rodzic to Ja – wsparcie grupowe i indywidualne dla rodziców na Woli”, projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wola

– „Od relacji do edukacji” – warsztaty i szkolenia dla kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na terenie m. st. Warszawy, projekt dofinansowany ze źródeł m.st. Warszawy

– „Ochocka Akademia Świadomego Rodzica, edycja 2” – zadanie finansowane ze źródeł m.st. Warszawy, Dzielnica Ochota

– półkolonie letnie dla dzieci

projekty realizowane w 2020

– „Stawiam na rozwój, edycja 8” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz dzieci w wieku 4-12 lat z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Wybieram rozwój” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do osób w wieku 55+, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci z Odolan i okolicy” – projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2020

– „Rodzicem być – sobą być, edycja 5” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców z dzielnicy Wola, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Przestrzeń dla rodziny, edycja 3” – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, zadanie finansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Przestrzeń dla rodziny, edycja 4” – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, zadanie finansowane ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy

– projekty finansowane przez Dzielnicę Ochota: „Bliżej siebie, bliżej innych”, „Mam Ochotę na rozwój”, „Emocje w centrum”, „Ochocka Akademia Świadomego Rodzica”

– półkolonie letnie z eksperymentami dla dzieci

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019

– „Stawiam na rozwój, edycja 7” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz dzieci w wieku 4-12 lat z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Przestrzeń dla rodziny – warsztaty, zajęcia, spacery i gra miejska” – projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019

– „Rodzicem być – sobą być, edycja 4” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców z dzielnicy Wola, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Rodzice na Białołęce, edycja 4” warsztaty rozwojowe z obszaru kompetencji osobistych i wychowawczych dla rodziców oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-3 lata z rodzicami, finansowane ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Białołęka

– „RodzINNE emocje” – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

– „Przestrzeń dla rodziny” – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

– półkolonie letnie z eksperymentami dla dzieci

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018

– „Stawiam na rozwój, edycja 6” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz dzieci w wieku 4-12 lat z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Rodzinnie na Woli – zajęcia, warsztaty, spacery i gra miejska” – projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018

– „Rodzicem być – sobą być, edycja 3” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców z dzielnicy Wola, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Rodzice na Białołęce, edycja 3” warsztaty rozwojowe z obszaru kompetencji osobistych i wychowawczych dla rodziców oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-3 lata z rodzicami, finansowane ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Białołęka

– „Stop przemocy na Woli” – przygotowanie ulotki, kalendarza i plakatu

– „Przestrzeń dla rodziny” – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

– półkolonie letnie z eksperymentami dla dzieci

projekty realizowane w 2017

– „Stawiam na rozwój, edycja 5” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz dzieci w wieku 4-12 lat z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Rodzicem być – sobą być, edycja 2” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców z dzielnicy Wola, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Stawiam na Rodzinę” – projekt Klubu dla Rodzin, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy

– „Łagodnie w rodzinie” – projekt skierowany do rodziców/ opiekunów prawnych, do osób planujących rodzinę, oczekujących na dziecko oraz do małych dzieci (8m-2,5 roku), finansowany ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wola

– „Rodzice na Białołęce, edycja 2” warsztaty rozwojowe z obszaru kompetencji osobistych i wychowawczych dla rodziców oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-3 lata z rodzicami, finansowane ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Białołęka

projekty realizowane w 2016

– „Stawiam na rozwój, edycja IV” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców oraz dzieci w wieku 3-12 lat z rodzicami, zamieszkujących Mokotów, dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Rodzicem być – sobą być” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców z dzielnicy Wola, dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Wola

– „Rodzina to my” – projekt Klubu dla Rodzin, dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, projekt 3-letni

– „Wolę, wybieram … być rodzicem aktywnym” – projekt skierowany do rodziców (grupa rozwojowa) i dzieci (od 5 msc do 3 r.ż.) z rodzicami, finansowany ze środków ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wola

– „Rodzice na Białołęce” warsztaty rozwojowe z obszaru kompetencji osobistych i wychowawczych dla rodziców oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-3 lata z rodzicami, finansowane ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Białołęka

PROJEKTY REALIZOWANE W 2015

– „Stawiam na rozwój, edycja III” – projekt skierowany do rodziców oraz dzieci w wieku 4-9 lat zamieszkujących Mokotów, dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Rodzic Woli” – warsztaty rozwojowe i konsultacje mediacyjne dla rodziców z dzielnicy Wola, projekt finansowany ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wola

– „Rodzicem być…” – warsztaty dla rodziców z dzielnicy Wola, zadanie finansowane ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Wola

– „Rodzina to my” – projekt 3-letni Klubu dla Rodzin dofinansowany ze środków m. st. Warszawy

PROJEKTY REALIZOWANE W 2014

– „Razem dla Wierzbna, razem dla Służewca – edycja II” – program partnerski dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Rodzina to my” – 3-letni projekt Klubu dla Rodzin dofinansowany ze środków m. st. Warszawy

– „Warszawiak Odkrywca” – spacery z przewodnikiem po mieście dla dzieci z rodzicami, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy

– „Stawiam na rozwój II” – projekt skierowany do rodziców oraz dzieci w wieku 4-9 lat zamieszkujących Mokotów, dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– wydarzenia z okazji Dnia Dziecka oraz grudniowy Zimowy Bal

– „Through better lifestyles of parents to more successful future generations”, projekt partnerski w ramach Grundviga

PROJEKTY REALIZOWANE W 2013

– „Razem dla Wierzbna, razem dla Służewca” – program partnerski dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Mama, tata i ja 2” – projekt Klubu dla Rodzin (Klub mam na Mokotowie) dofinansowany ze środków m. st. Warszawy

– „Stawiam na rozwój” – projekt skierowany do rodziców oraz dzieci w wieku 6-9 lat zamieszkujących Mokotów, dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Through better lifestyles of parents to more successful future generations”, projekt partnerski w ramach Grundviga

PROJEKTY REALIZOWANE W 2012

– „Akademia Rozwoju Rodziny” – zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Mama, tata i ja” – projekt Klubu dla Rodzin (Klub Mam na Mokotowie), dofinansowany ze środków m. st. Warszawy

– „Moje Wierzbno, mój Służewiec – działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, wspieranie pozytywnych relacji w rodzinie i społeczeństwie, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Through better lifestyles of parents to more successful future generations”, projekt partnerski w ramach Grundvig

– „Złoto ze słomy, blask z cieni” – projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

– „Akademia Liderek Ekonomii Społecznej” – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012r.

– „Klub Biznes Mam” – we współpracy z UNDP i Ośrodkiem Pomocy Społecznej Mokotów w ramach partnerstwa powołanego na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej matek powracających na rynek pracy

– „Siedmiolatka – szansa na sukces

PROJEKTY REALIZOWANE W 2011

–  „Klub Biznes Mam”

– „Klub Mam na Służewcu Mama to Ja”

– „Akademia Rozwoju Dziecka i Rodzica” – zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

– „Moje Wierzbno, mój Służewiec – działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, wspieranie pozytywnych relacji w rodzinie i społeczeństwie, zadanie dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Warszawa-Mokotów

Skip to content