Polityka prywatności i plików cookies

W poniższej polityce znajdziesz informacje o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i jak wykorzystywane są pliki cookies i inne technologie w ramach strony www.fundacjaroro.org.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 5213588787, REGON 142651291.

Jeśli mielibyście jakieś pytania dotyczące przetwarzania danych zapraszamy o kontaktu mailowego – fundacja@fundacjaroro.org

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) potocznie zwane RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Rozwoju Rodziny RoRo.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 5213588787, REGN: 142651291.
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć/ warsztatów/ imprez/ spacerów/ gier miejskich – zwanych Wydarzeniem (przetwarzane dane to: imię i nazwisko dziecka i/lub osoby dorosłej, adres email, numer telefonu) oraz/ lub w celu wysyłki newslettera (przetwarzane dane to: imię i adres email).
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji na Wydarzenie/ newsletter.
 4. Państwa dane przekane przy rejestracji na Wydarzenie i/ lub newsletter przekazywane są następującym odbiorcom:
  1. 4.1 H88 spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  2. 4.2 Google – w celu prowadzenia korespondencji mailowej
  3. 4.3 Dodatkowo – w przypadku Wydarzenia – w sytuacji, gdy projekt realizowany jest w oparciu o dotację, to listy obecności z Wydarzeń przekazywane są Grantodawcy, w celu rozliczenia projektu. Państwa dane, na listach obecności z zajęć, widzą też osoby z nami współpracujące – prowadzące Wydarzenia. Podpisali oni z nami klauzule, które zobowiązują ich do odpowiedniego przechowywania Państwa danych i zachowania ich w poufności.
  4. 4.4 Dodatkowo – w przypadku newslettera –  UAB „MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera.
 5. Postawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie Wydarzenia lub wysłanie newslettera – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku Wydarzeń organizowanych w oparciu o dotacje – art. 6, ust. 1 lit. f – konieczność rozliczenia projektu.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie realizować celów w jakim są zbierane.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją celu, np. w przypadku projektów dotowanych oraz półkolonii mamy obowiązek przechowywać dokumentację przez 5 lat od zakończenia roku, w którym projekt był realizowany.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: fundacja@fundacjaroro.org

Pliki „cookies” i inne technologie śledzące

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony z wykorzystaniem narzędzia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,[r1]
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z tym, że przesyłane są zapytania do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują między innymi informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik, adres IP Użytkownika, datę i czas serwera.
 3. Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Skip to content