Deklaracja dostępności

– dotyczy strony internetowej https://fundacjaroro.org

Fundacja RoRo pracuje nad zapewnieniem dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej napotykasz na problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś pisząc maila na adres: dostepnosc@fundacjaroro.org

W zgłoszeniu podaj:
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub wybranym przez siebie oddziale PFRON, osobiście lub przez internet. Szczegóły procedury znajdziesz na stronie rządowej: złóż skargę

Dostępność architektoniczna

Fundacja RoRo prowadzi swoje działania w wielu lokalizacjach, najczęściej publicznych (biblioteki, szkoły, domy kultury). Informacje o dostępności architektonicznej można znaleźć na stronach internetowych placówek, do jakich zapraszamy.

Skip to content