WSPIERAMY RODZICÓW W POSZUKIWANIU WŁASNEJ FILOZOFII RODZICIELSTWA OPARTEJ NA BLISKOŚCI, SZACUNKU I ZAUFANIU

CO ROBIMY

Wolę, wybieram… być rodzicem aktywnym

partnerzy: Urząd Dzielnicy Wola, Wolskie Centrum Kultury, Biblioteki Publiczne m.st. Warszawy
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola

Projekt realizowany był od października do grudnia 2016 r. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
Domowy plac zabaw, czyli 40 spotkań ogólnorozwojowych dla rodziców z dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.
Zacznij już dziś!, czyli grupa rozwojowa, której celem było wsparcie rodziców w procesie zmiany w obszarze zawodowym. 

Rodzicem być – sobą być


źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola
partner projektu: Wolskie Centrum Kultury

Projekt skierowany był do zamieszkujących dzielnicę Wola rodziców/ opiekunów prawnych małych dzieci (0-5 lat), w ramach którego uczestnicy warsztatów umiejętności wychowawczych (49 h) oraz kompetencji osobistych i społecznych (116,5 h), mogli zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenia w obszarze: codziennego funkcjonowania w rodzinie, budowania partnerskich relacji, radzenia sobie ze stresem, sprawowania ról rodzicielskich z poszanowaniem wolności i podmiotowości swojej i swoich dzieci.

Rodzicem być

partnerzy: Dom Kultury Działdowska
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola

Celem projektu było rozwijanie i wzmocnienie kompetencji osobistych, społecznych i wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych dzieci z dzielnicy Wola. Przeprowadziliśmy 94 godzin warsztatów, na które zgłosiły się 334 osoby, a uczestniczyło 182 dorosłych i 51 towarzyszących im dzieci. Projekt realizowaliśmy od września do grudnia 2015 r.

rodzic woli

partnerzy: Dom Kultury Działdowska
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola

Bezpłatne warsztaty i konsultacje z zakresu budowania relacji, komunikacji, radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, skierowane do rodziców i opiekunów prawnych dzieci z dzielnicy Wola.
Spotkania prowadzone były od maja do lipca 2015 r. przez trenerów, psychologów i mediatora rodzinnego.
Przeprowadziliśmy 105 godz. warsztatów i konsultacji, na które zgłosiło się 255 osób, a uczestniczyło 141 dorosłych i 55 dzieci.

Rodzina to my

źródło dofinansowania: Miasto St. Warszawa

Projekt skierowany do rodziców/opiekunów z dziećmi, którego celem było wspieranie funkcjonowania rodziny poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców, rozwijanie umiejętności rodzicielskich, przeciwdziałanie izolacji rodziców oraz promowanie ciekawego spędzania czasu z dziećmi. Realizując projekt wspieraliśmy rodziców i opiekunów, głównie z Mokotowa, w wychowaniu dzieci oraz pielęgnacji więzi rodzic-dziecko. Projekt trwał 3 lata (w latach 2014-2016).

PROJEKTY 2023

RODZICEM BYĆ – SOBĄ BYĆ
– EDYCJA 8

źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola

czas realizacji: marzec-grudzień 2023 roku

W ramach projektu odbywają się bezpłatne spotkania dla dzieci oraz rodziców/opiekunów: grupy zabawowe, zajęcia twórcze, rodzinne spacery, cykle warsztatowe oraz wykłady psychoedukacyjne.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu, a także na stronie: https://fundacjaroro.org/wola/

Stawiam na rozwój
– edycja 11

źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Mokotów

czas realizacji: marzec-grudzień 2023 roku

W ramach projektu prowadzone są wykłady i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, spacery z uważnością oraz zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 5-12 lat wraz z rodzicami.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

Warsztaty z eksperymentami
dla dzieci z Mokotowa – edycja 2

źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Mokotów

czas realizacji: marzec-grudzień 2023 roku

W ramach projektu odbywają się zajęcia z eksperymentami dla dzieci z wybranych szkół podstawowych na Mokotowie oraz w bibliotece przy ul. Melsztyńskiej.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej
– edycja 2

źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Ochota

czas realizacji: marzec-grudzień 2023 roku

W ramach projektu odbywają się zajęcia z eksperymentami dla dzieci z wybranych szkół podstawowych na Ochocie.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

Rodzinne Śródmieście – wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie – edycja 2

źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Śródmieście

czas realizacji: luty-grudzień 2023 roku

W ramach projektu odbywają się warsztaty psychoedukacyjne skierowane do rodziców, spacery z uważnością oraz zajęcia z eksperymentami dla dzieci.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia znajdują się w kalendarzu.

rozwijam się! – program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego

źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

czas realizacji: kwiecień-grudzień 2023 roku

Zajęcia z eksperymentami i warsztaty dziennikarskie dla dzieci oraz warsztaty psychoedukacyjne skierowane do dorosłych, dla mieszkańców powiatów: wyszkowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia dla dorosłych znajdują się w kalendarzu, a informacje o możliwości zgłoszenia grupy na zajęcia dla dzieci znajdują się na stronie https://fundacjaroro.org/podregion-ostrolecki

rozwijam się! – program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu Żyrardowskiego

źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

czas realizacji: kwiecień-grudzień 2023 roku

Zajęcia z eksperymentami, warsztaty dziennikarskie oraz treningi pamięci i metod efektywnej nauki dla dzieci, a także warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, mieszkańców powiatów: żyrardowskiego, grójeckiego i sochaczewskiego.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia dla dorosłych znajdują się w kalendarzu, a informacje o możliwości zgłoszenia grupy na zajęcia dla dzieci znajdują się na stronie https://fundacjaroro.org/podregion-zyrardowski/

Akademia młodych odkrywców, edycja 2

źródło finansowania: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

czas realizacji: wrzesień 2023-lipiec 2024 roku

Zajęcia naukowe z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-11 lat.

Informacje o możliwości zapisania się na zajęcia pozaszkolne znajdują się w kalendarzu, a informacje o możliwości zgłoszenia grupy na zajęcia w szkole lub przedszkolu znajdują się na stronie https://fundacjaroro.org/akademia-mlodych-odkrywcow-edycja-2/

Skip to content