z myślą o rodzicach i dzieciach

Zaznacz stronę

Od relacji do edukacji

Serdecznie zapraszamy opiekunów w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 publicznych i niepublicznych dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy do udziału w warsztatach i szkoleniach wspierających w budowaniu więzi i prawidłowych interakcji pomiędzy opiekunem a dziećmi oraz w tworzeniu przez opiekunów optymalnych warunków do nauki oraz rozwoju edukacyjnego w ramach codziennych zajęć i rutynowych czynności.

UWAGA! ZAPISY NA ZAJĘCIA W ROKU 2021 ZAKOŃCZONE

Jeśli nie mieliście Państwo możliwości zapisać się na szkolenia, mamy nadzieję, że uda nam się spotkać się w przyszłym roku. Planujemy bowiem zarówno powtórzenie tegorocznych tematów, jak i poruszenie kolejnych zagadnień ważnych w opiece nad małymi dziećmi.

W grudniu ogłosimy szczegóły i pełną procedurę rekrutacji na rok 2022.

***

W tym roku zapraszamy do wspólnej refleksji w następujących obszarach:

Relacja jako potrzeba małego i dużego- jak ją budować? – cykl 3 warsztatów online:
5.10, 18.00- 20:15, 7.10, 12:30-14:00, 14.10, 12:30-14:00

O zabawach sensorycznych i ich wpływie na rozwój małych dzieci (do 3 roku życia) – teoria i praktyka – jak uczą się małe dzieci, na czym polega integracja zmysłów i jak sensownie wspierać dzieci w tych procesach:
11.10, 12:30 -14:00 oraz 14.10, 12:30 -14:00

Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi- jak dostrzegać wyzwania i wspierać rozwój dziecka? – szkolenie online w 2 częściach:
21.10, 18.00- 20:15 oraz 27.10, 18.00- 20:15

Temperament – jak wesprzeć wrażliwe lub mało otwarte dziecko w grupie – cykl 3 warsztatów online:
9.11, 18.00- 20:15, 16.11, 12:30-14:00 oraz 18.11, 12:30-14:00

Towarzyszyć dziecku w rozwoju- jak wspierać samodzielność dziecka – cykl 2 warsztatów online
1.12, 18.00- 20:15 oraz 2.12, 12:30-14:00

Cykl warsztatów „Od zmysłów do umysłu”:

 • Od zmysłów do umysłu – jak wspierać rozwój małego dziecka: matematyka
  18.10, 12:30-14:00 oraz 21.10, 12:30-14:00
 • Od zmysłów do umysłu – jak wspierać rozwój małego dziecka: przyroda
  25.10, 12:30-14:00 oraz 28.10, 12:30-14:00
 • Od zmysłów do umysłu – jak wspierać rozwój małego dziecka: język
  4.11, 12:30-14:00 oraz 8.11, 12:30-14:00
 • Od zmysłów do umysłu – jak wspierać rozwój małego dziecka: sensoryka
  15.11, 12:30-14:00 oraz 18.11, 12:30-14:00
 • Od zmysłów do umysłu – jak wspierać rozwój małego dziecka: koncentracja i pamięć
  22.11, 12:30-14:00 oraz 25.11, 12:30-14:00
 • Od zmysłów do umysłu – jak wspierać rozwój małego dziecka: emocje
  29.11, 12:30-14:00 oraz 2.12, 12:30-14:00

 

Informacje o prowadzących

Liliana Marciniak – etnolożka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i animatorka kultury (Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych przy Teatrze Lalek „Zaczarowany Świat”), po uzupełnieniu wykształcenia (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) jest nauczycielką w żłobku, przedszkolu i klasach I-III, wychowawczynią Montessori na etapie przedszkolnym, posiada uprawnienia z oligofrenopedagogiki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ‚Uniterra” w Poznaniu) i do prowadzenia nieprofesjonalnych grup teatralnych. Po licznych kursach doskonalących warsztat pracy nauczyciela małego dziecka. Po kursach Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga dla nauczycieli. Trenerka grup wsparcia (Fundacja StoPociech). W trakcie studiów podyplomowych „Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury”. Pierwsze kroki w pracy z
dziećmi stawiała pracując w żłobkach i klubach malucha. Była managerką kawiarni i księgarni dla dzieci, koordynatorką projektów edukacyjnych w placówkach komercyjnych i oświatowych. Od 5 lat prowadzi m.in. autorskie grupy zabawowe dla dzieci do 3 roku życia „Domowy plac zabaw w Fundacji RoRo. Jest nauczycielką i dyrektorką przedszkola. Pracuje z dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Kamila Szulc – psycholog (2010 UKSW), certyfikowana trenerka (VCC Foundation 2017) w obszarze kompetencji społecznych. Obecnie w trakcie kursu Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga dla nauczycieli. Staże zawodowe odbywała w ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza osób z autyzmem. W pracy trenerskiej dzieli się doświadczeniami z nauczycielami przedszkoli, uczy metod stosowanych w terapii zajęciowej oraz pracy w podejściu niedyrektywnym. Projektuje i prowadzi warsztaty kompetencji rodzicielskich. Współpracuje z przedszkolami – prowadząc konsultacje dla
rodziców oraz terapię dla dzieci m.in. metodą Niedyrektywnej Terapii Zabawowej. Tamże projektuje i prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla kadry pedagogicznej i rodziców o rozwoju, edukacji i wychowaniu małego dziecka. Na co dzień zdobywa doświadczenia udzielając wsparcia uczniom warszawskiej szkoły podstawowej. Podczas prowadzenia warsztatów dla rodziców i opiekunów skupia się na rozwijaniu kompetencji rodzicielskich w zakresie radzenia sobie z emocjami małego dziecka, budowania z nim relacji oraz wspierania w rozwoju.

**

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu:

iwona.osik@fundacjaroro.org, 509 361 722