z myślą o rodzicach i dzieciach

Zaznacz stronę

CO ROBILIŚMY

Wolę, wybieram… być rodzicem aktywnym

partnerzy: Urząd Dzielnicy Wola, Wolskie Centrum Kultury, Biblioteki Publiczne m.st. Warszawy
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola

Projekt realizowany był od października do grudnia 2016 r. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
Domowy plac zabaw, czyli 40 spotkań ogólnorozwojowych dla rodziców z dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.
Zacznij już dziś!, czyli grupa rozwojowa, której celem było wsparcie rodziców w procesie zmiany w obszarze zawodowym. 

Rodzicem być – sobą być


źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola
partner projektu: Wolskie Centrum Kultury

Projekt skierowany był do zamieszkujących dzielnicę Wola rodziców/ opiekunów prawnych małych dzieci (0-5 lat), w ramach którego uczestnicy warsztatów umiejętności wychowawczych (49 h) oraz kompetencji osobistych i społecznych (116,5 h), mogli zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenia w obszarze: codziennego funkcjonowania w rodzinie, budowania partnerskich relacji, radzenia sobie ze stresem, sprawowania ról rodzicielskich z poszanowaniem wolności i podmiotowości swojej i swoich dzieci.

Rodzicem być

partnerzy: Dom Kultury Działdowska
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola

Celem projektu było rozwijanie i wzmocnienie kompetencji osobistych, społecznych i wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych dzieci z dzielnicy Wola. Przeprowadziliśmy 94 godzin warsztatów, na które zgłosiły się 334 osoby, a uczestniczyło 182 dorosłych i 51 towarzyszących im dzieci. Projekt realizowaliśmy od września do grudnia 2015 r.