z myślą o rodzicach i dzieciach

Zaznacz stronę

Wspieramy
rodziców
w poszukiwaniu
własnej filozofii
rodzicielstwa

WESPRZYJ

Wspieramy rodziców w poszukiwaniu własnej filozofii rodzicielstwa

O NAS

Fundacja RoRo wspiera rodziców w poszukiwaniu własnej filozofii rodzicielstwa. Wierzymy, że każdy rodzic może znaleźć sposób  na towarzyszenie dziecku w stawaniu się spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. 

CO ROBIMY

Prowadzimy warsztaty rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych oraz rozwoju osobistego dla rodziców oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.

MISJA

Misją Fundacji RoRo jest wspieranie rodziców w znajdowaniu własnej filozofii rodzicielstwa opartej na bliskości, szacunku i zaufaniu.

ZESPÓŁ

AGNIESZKA AMBORSKA

AGNIESZKA AMBORSKA

Współzałożycielka i szefowa Fundacji RoRo, trenerka rozwoju osobistego, współtwórczyni Pracowni Eksperymentu. Prowadzi warsztaty z zakresu asertywności, efektywności osobistej, radzenia sobie ze złością i stresem. Uczestników swoich zajęć lubi inspirować do zmian i do brania życia w swoje ręce. Ma męża i trójkę dzieci. Lubi pływać i odkrywać piękno Polski.

IWONA OSIK

IWONA OSIK

absolwentka pedagogiki, magistrantka psychologii, mediator rodzinny. Współtworzy Fundację RoRo, organizuje i prowadzi warsztaty umiejętności komunikacyjnych, mediacji i innych metod radzenia sobie z konfliktami, szczególnie w bliskich związkach. Zafascynowana funkcjonowaniem umysłu człowieka, poszukiwaniem optymalnej drogi dla pełnego rozwoju jego potencjału…

SYLWIA WŁODARSKA

SYLWIA WŁODARSKA

Jest filolożką angielską. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego na UW i studia podyplomowe z Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga w Collegium. Studiowała Amerykanistykę na UW. Ukończyła roczny program Profesjonalny Manager w NGO w Collegium Civitas. Jest współzałożycielką Fundacji RoRo, odpowiada w niej za komunikację.

MONIKA STROGULSKA-DWOJAK

MONIKA STROGULSKA-DWOJAK

Socjolog i trener umiejętności psychospołecznych. Zawodowo zajmuje się komunikacją i koordynacją projektów społecznych. Z pasją przekonuje do aktywności lokalnej oraz promuje wolontariat. Uwielbia towarzyszenie w zabawach swojej córeczki, celebrowanie chwil i długie spacery z odkrywaniem nowych miejsc i smaków. Zachłanna na słowa – najchętniej sięga po książki, po przeczytaniu, których żałuje się, że nie można ponownie przeczytać ich po raz pierwszy…

LILIANA MARCINIAK

LILIANA MARCINIAK

Etnolożka, animatorka kultury, instruktorka teatralna, wychowawczyni w metodzie Montessori oraz oligofrenopedagog. Pasję do pracy z dziećmi odkryła przypadkiem: pracując w toruńskich teatrach. Uwielbia podróże. W wolnym czasie gotuje, szyje i tworzy pomoce dla swoich podopiecznych. Zainteresowaniami dzieli się z dziećmi, a od niedawna także ze swoją Córeczką.

MAGDALENA RAMOS-SMUL

MAGDALENA RAMOS-SMUL

Politolożka, studiowała w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na UW. Przygodę z organizacjami pozarządowymi zaczęła na studiach jako wolontariuszka. RoRo towarzyszy jej od 2016 r. W Fundacji zajmuje się porządkowaniem rzeczywistości i pisaniem projektów. Prywatnie mama dwóch synów.

ANNA LIPIEC

ANNA LIPIEC

Koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznych. Absolwentka zarządzania i marketingu, polityki społecznej oraz dziennikarstwa. W wolnym czasie piecze ciasta, na które od czasu do czasu można trafić na mieście, fotografuje rodziny z dziećmi oraz organizuje spacery i gry miejskie.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

JOANNA SZELUGA

Psycholog, trener i coach. Żona i mama dwóch synów. Fascynuje ją Porozumienie bez Przemocy jako filozofia i postawa kontaktu z sobą samym i z drugim człowiekiem. Swoje warsztaty buduje na bazie tego podejścia. Korzysta z badań i modeli pracy wypracowanych przez Brene Brown, przygotowuje się do uczenia dzieci uważności. W Fundacji prowadzi warsztaty dla rodziców.

AGNIESZKA STEIN

Psycholog, w Fundacji prowadzi spotkania z rodzicami, którzy chcą wspierać dzieci w rozwoju, przekazuje wiedzę na temat potrzeb dzieci i sposobów na budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu. W pracy stosuje podejście, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami. Autorka artykułów i książek zgłębiających Rodzicielstwo Bliskości.

BEATA CHRZANOWSKA-PIETRASZUK

psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, pedagog specjalny. Wspiera rodziców dzieci z trudnościami, czy orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania. Autorka artykułów i poradników. W Fundacji prowadzi spotkania z rodzicami, pomaga odnaleźć rozwiązania trudności wychowawczych. Mama dwóch dorosłych synów.

PIOTR SZELIGA

Ojciec dwójki synów, pracuje w szkole Chatting Kids. Współorganizator grup teatralno-tanecznych, muzycznych i plastycznych. Organizator i wychowawca wakacyjnych wyjazdów tematycznych, nauczyciel gry na: pianinie, gitarze akordeonie i trąbce, nauczyciel rysunku. W Fundacji prowadzi zajęcia muzyczno-plastyczne, podczas których dzieci wykonują instrumenty muzyczne i na nich grają.

HISTORIA

Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno? W bloku na warszawskim Mokotowie mieszkały dwie dziewczyny, mamy małych chłopców. Pewnego sierpniowego dnia w 2009 roku zaczęły razem biegać i rozmawiać o tym, że nikt nie uczy nas jak być rodzicami. O tym, że przez kilkanaście lat w szkole, liceum, na studiach zdobywamy wiedzę na temat różnych rzeczy, ale nikt nie uczy nas czegoś, czego większość z nas w życiu doświadcza, czyli bycia rodzicem.

I tak powstał Klub Mam na Mokotowie, oddolna, społeczna inicjatywa Agnieszki Amborskiej i Justyny Trofimiuk-Suszyckiej, mam, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć miejsce, w którym rodzice będą mogli porozmawiać o ważnych dla nich sprawach, poszerzyć swoją wiedzę oraz znaleźć wsparcie i zrozumienie ze strony innych rodziców. Klub zagościł w Centrum Łowicka i co poniedziałkowy poranek, począwszy od 14 września 2009, odbywały się regularnie spotkania. W Klubie, już w pierwszym spotkaniu udział wzięły Sylwia Włodarska, Anna Buchmiet i Agnieszka Putkiewicz – matki, które w październiku 2010 roku razem z Justyną i Agnieszką założyły Fundację Rozwoju Rodziny RoRo.

I tak, od ponad już 6 lat Fundacja rozwija się i stara odpowiadać na potrzeby rodziców. Na początku nasza oferta skierowana była do mieszkańców Mokotowa, teraz działamy także na Woli i Białołęce. W ciągu tych 6 lat realizowałyśmy projekty z zakresu rozwoju osobistego i kompetencji wychowawczych, z obszaru przedsiębiorczości kobiet, zdrowego stylu życia, aktywizacji społeczności lokalnej, angażowałyśmy się w rozwój Klubów dla Rodziców w Polsce. Obecnie pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty i zwiększeniem jej dostępności także dla osób spoza Warszawy.

MISJA

Misją Fundacji RoRo jest wspieranie rodziców w znajdowaniu własnej filozofii rodzicielstwa opartej na bliskości, szacunku i zaufaniu.

Wierzymy w to, że każdy rodzic jest w stanie znaleźć najlepszy sposób towarzyszenia swemu dziecku w stawaniu się spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. I może zrobić to zaczynając od siebie, poznając dobrze siebie, swoje wartości, emocje, potrzeby i możliwe strategie ich zaspokajania. Realizujemy naszą misję organizując warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności miękkich, komunikacji i kompetencji wychowawczych i społecznych. A także spotkania dla rodziców w formie Klubów Mam, gdzie rodzice znajdują wsparcie innych rodziców, wymieniają się poglądami, inspirują, czy po prostu przebywają w towarzystwie innych dorosłych. Prowadzimy także zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców, w trakcie których podpowiadamy jak można bawić się z dziećmi, jak odpowiadać na potrzeby dzieci nie zapominając także o sobie. Ważna jest dla nas metafora, w której w samolocie to najpierw rodzic zakłada sobie maskę tlenową. Lubimy o tym przypominać podczas naszych spotkań:)

CO ROBIMY

STAWIAM NA ROZWÓJ, EDYCJA 5

partnerzy: Urząd Dzielnicy Mokotów, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców
źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Mokotów

Celem projektu jest przeprowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencji społeczne i życiowe rodzin oraz budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty rozwojowe dla rodziców (119 h), warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym (16 h), zajęcia artystyczno-plastyczne dla dzieci w wieku 4-12 lat wraz z rodzicami (48 h) oraz zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat wraz z rodzicami (18 h).

Rodzice na Białołęce, edycja 2

partnerzy: Urząd Dzielnicy Białołęka, 3 pokoje z kuchnią, OPS Dzielnicy Białołęka, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Białołęka            

źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Białołęka

Projekt adresowany jest do rodzin zamieszkujących Białołękę. Celem projektu jest przeprowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin oraz budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi. W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące działania: warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, rozwijające kompetencje osobiste, społeczne i wychowawcze (58h); warsztaty matematyczne dla dzieci 5-8 lat i ich opiekunów (5h); zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0-3 lata i ich opiekunów (20h).

Warsztaty, zajęcia zaplanowane są od marca do listopada 2017 roku.

Rodzicem być – sobą być,
Edycja 2


źródło dofinansowania: Urząd Dzielnicy Wola
partner projektu: Wolskie Centrum Kultury

Projekt skierowany jest do zamieszkujących dzielnicę Wola rodziców/opiekunów prawnych małych dzieci (0-5 lat), w ramach którego uczestnicy warsztatów umiejętności wychowawczych (50 h) oraz kompetencji osobistych (80 h) i społecznych (25 h), mogą zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenia w obszarze: codziennego funkcjonowania w rodzinie, budowania partnerskich relacji, radzenia sobie ze stresem, sprawowania ról rodzicielskich z poszanowaniem wolności i podmiotowości swojej i swoich dzieci.

STAWIAM NA RODZINĘ


źródło dofinansowania: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
partner projektu: Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, Centrum Łowicka

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów mieszkających w Warszawie. W ramach projektu organizowane są bezpłatne warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, spotkania tematyczne z psychologiem, warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje pedagogiczno-psychologiczne, spotkania międzypokoleniowe, warsztaty wspierające rodziny przeżywające trudności wychowawcze, grupa rozwojowa „Jakim rodzicem chcę być” oraz spotkania z ekspertami. Działania zostały przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem rodziców z małymi dziećmi do lat 3. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, wzmocnienie więzi rodzinnych, zdobycie przez rodziców/opiekunów umiejętności potrzebnych do pełnienia prawidłowych ról w rodzinie, wsparcie edukacyjne i psychologiczne oraz organizacja miejsc integracji międzypokoleniowej.

WESPRZYJ

Podoba Ci się to, co robimy?

Jeśli szacunek, zaufanie i bliskość to wartości, na których chcesz budować relację z dzieckiem, wesprzyj nasze działania.

Wpłać dowolną kwotę, a pomożesz nam zrealizować kolejne bezpłatne zajęcia dla rodziców i dzieci.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH
WARSZTATY ROZWOJU
OSOBISTEGO
GRUPY ZABAWOWE
MAŁY ARTYSTA
KUFEREK Z POMYSŁAMI
HOPSANKI
KONSULTACJE
PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE
BRAKUJE JESZCZE

846,41

W TYM ROKU ZEBRALIŚMY JUŻ

3830,59 PLN

POTRZEBUJEMY
4677,00 PLN

WESPRZYJ

Podoba Ci się to, co robimy?

Jeśli szacunek, zaufanie i bliskość to wartości, na których chcesz budować relację z dzieckiem, wesprzyj nasze działania.

Wpłać dowolną kwotę, a pomożesz nam zrealizować kolejne bezpłatne zajęcia dla rodziców i dzieci.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH
WARSZTATY ROZWOJU
OSOBISTEGO
GRUPY ZABAWOWE
MAŁY ARTYSTA
KUFEREK Z POMYSŁAMI
HOPSANKI
KONSULTACJE
PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE
BRAKUJE
846,41PLN
ZEBRALIŚMY 3830,59 PLN
POTRZEBA
2367,00 PLN

PRZYJACIELE